לממן את חייך בחוכמה

לממן את חייך בחכמה פרק 16#: נושאים הקרובים לליבנו

May 24, 2020 Dan Season 1 Episode 16
לממן את חייך בחכמה פרק 16#: נושאים הקרובים לליבנו
לממן את חייך בחוכמה
More Info
לממן את חייך בחוכמה
לממן את חייך בחכמה פרק 16#: נושאים הקרובים לליבנו
May 24, 2020 Season 1 Episode 16
Dan

.חופש,מימון החיים,ערכים, מחקר,עתיד העולם, תשומת לב, התמדה, אהבה, משמעות, תודעה, ילדים

אלה נושאים שקרובים לליבנו, והם התחומים שדנים בהם בשיטת om economics, 

דרך כל המדיה שאנחנו מציעים ברשת התודעה העולמית שנקראת האינטרנט. 

לפניכם עוד פודקאסט, שמבקש לגעת במה שקרוב ללב וגם לראש.

הקשיבו הקשיבו!

Show Notes

.חופש,מימון החיים,ערכים, מחקר,עתיד העולם, תשומת לב, התמדה, אהבה, משמעות, תודעה, ילדים

אלה נושאים שקרובים לליבנו, והם התחומים שדנים בהם בשיטת om economics, 

דרך כל המדיה שאנחנו מציעים ברשת התודעה העולמית שנקראת האינטרנט. 

לפניכם עוד פודקאסט, שמבקש לגעת במה שקרוב ללב וגם לראש.

הקשיבו הקשיבו!