לממן את חייך בחוכמה

לממן את חייך בחכמה פרק 18#: משקיע תמיד רק התחיל

June 09, 2020 Dan Season 1 Episode 18
לממן את חייך בחכמה פרק 18#: משקיע תמיד רק התחיל
לממן את חייך בחוכמה
More Info
לממן את חייך בחוכמה
לממן את חייך בחכמה פרק 18#: משקיע תמיד רק התחיל
Jun 09, 2020 Season 1 Episode 18
Dan

איזו מידה של ודאות אנחנו צריכים, 

כדי לפעול במציאות בכלל ובהשקעות בפרט?

התקופה האחרונה לימדה אותנו שוב, שאי ודאות 

הוא מצב טבעי, שיש להשלים איתו.

איך לשמור על תודעה של מתחיל

Zen Mind Beginner's MInd

כדי לא להגביל את עצמך בצורך לדעת?

איך כל זה קשור לריבית וכלכלה?

הקשיבו הקשיבו!


Show Notes

איזו מידה של ודאות אנחנו צריכים, 

כדי לפעול במציאות בכלל ובהשקעות בפרט?

התקופה האחרונה לימדה אותנו שוב, שאי ודאות 

הוא מצב טבעי, שיש להשלים איתו.

איך לשמור על תודעה של מתחיל

Zen Mind Beginner's MInd

כדי לא להגביל את עצמך בצורך לדעת?

איך כל זה קשור לריבית וכלכלה?

הקשיבו הקשיבו!