לממן את חייך בחוכמה

לממן את חייך בחכמה פרק 20#: הקבוע היחיד הינו שינוי

June 22, 2020 Dan Season 1 Episode 20
לממן את חייך בחכמה פרק 20#: הקבוע היחיד הינו שינוי
לממן את חייך בחוכמה
More Info
לממן את חייך בחוכמה
לממן את חייך בחכמה פרק 20#: הקבוע היחיד הינו שינוי
Jun 22, 2020 Season 1 Episode 20
Dan

הכל משתנה בעולמנו

משכורת, עבודה, מחירים, מצבים - משתנים.

המציאות הכלכלית לא יציבה, זו עובדה.

עקרונות לא משתנים. 

שיטת om economics בנוייה כדי ללמוד עקרונות, ולעבוד עם תנודתיות משתנה,

כלכלית ורגשית, כי זה מה שיש


Show Notes

הכל משתנה בעולמנו

משכורת, עבודה, מחירים, מצבים - משתנים.

המציאות הכלכלית לא יציבה, זו עובדה.

עקרונות לא משתנים. 

שיטת om economics בנוייה כדי ללמוד עקרונות, ולעבוד עם תנודתיות משתנה,

כלכלית ורגשית, כי זה מה שיש