Dev Talks
27. Azure Bicep, Azure Functions .NET 5 en Dapr met Martin Ligtenberg
Chapters
Dev Talks
27. Azure Bicep, Azure Functions .NET 5 en Dapr met Martin Ligtenberg
May 21, 2021

In deze aflevering praten we met onze gast Martin Ligtenberg over de nieuwe ontwikkelingen bij Azure Functions en de support voor .NET 5 die nu beschikbaar is. Ook praten we over Dapr waar nu de de eerste 'production ready' versie beschikbaar is. Daarnaast praten we over een nieuwe taal om Azure resources mee te  deploymen die Azure Bicep heet.