ReTV
Izšķirtspēja S2E16 Sandra Vestermane
Izšķirtspēja S2E16 Sandra Vestermane 47:54 Laudamus stāsti S1E4 46:03 Izšķirtspēja S2E15 Ginta Teivāne 46:29 Laudamus stāsti S1E3 47:53 Izšķirtspēja S2E14 Brigita Lazda un Ivars Kalniņš 47:21 Laudamus stāsti E2 47:59 Izšķirtspēja S2E13 Mārtiņš Muižnieks 47:25 Laudamus stāsti E1 47:48 Izšķirtspēja S2E12 Raimonds Sīmanis 47:34 Izšķirtspēja S2E11 Liene Ozoliņa 45:43 Izšķirtspēja S2E10 Artūrs Bērziņš 45:13 Izšķirtspēja S2E9 Anita Lancmane 44:55 Izšķirtspēja S2E8 Māris Taube 46:45 Izšķirtspēja S2E7 Oskars Polmanis 44:46 Izšķirtspēja S2E6 Gunta Lūse 45:43 Izšķirtspēja S2E5 Jānis Zaļkalns 47:47 Izšķirtspēja S2E4 Iluta Reitere 47:27 Izšķirtspēja S2E3 Liene Korņejeva 47:46 Izšķirtspēja S2E2 Andra Blumberga 47:49 Izšķirtspēja S2E1 Inga Spriņģe 47:00 Laudamus+ "Koris kā diriģenta spogulis. Runā joprojām jaunie un talantīgie" 59:45 Laudamus+ "Amatierkoru diriģenti par koru dzīvi ārpus Rīgas, dziedātāju piesaistīšanu un virsdiriģēšanu" 59:16 Laudamus+ "Dziesmu svētki un dziesmu dienas Latvijā un trimdā no 1940. līdz 1950. gadam" 46:39 Laudamus+ "Ideālās kora skaņas meklējumi no 19. gadsimta beigām līdz mūslaikiem" 58:56 Laudamus+ "Jančevska un Cābuļa tandēms. Jaunās paaudzes mūziķi jaunradē un pedagoģijā" 59:15