Alternativ økonomi

#26: Langholm: Byen som vil verne for å utvikle

May 19, 2022 Alternativ økonomi Season 5 Episode 5
Alternativ økonomi
#26: Langholm: Byen som vil verne for å utvikle
Show Notes Chapter Markers

En morgen i 2019 våknet innbyggerne i den lille skotske byen Langholm til nyheten om at Langholm-heiene, det store naturområdet rundt byen, skulle selges. Nyheten var et sjokk: Ville en ny eier kle området med vindmøller eller granplantasjer? Ville befolkningen miste tilgangen til området? I en fart satte byen sammen en plan for å kjøpe området selv og gjøre det til felleseie. Planen var å restaurere de utarmede økosystemene og lage et naturreservat for å ta vare på området for ettertiden. Naturreservatet er en del av en større plan for å skape arbeidsplasser og utvikling i Langholm.

Det begynner å gå opp for stadig flere at natur og arbeidsplasser ikke behøver å være motsetninger. Organisasjonen Rewilding Britain har kartlagt 33 rewilding-prosjekter i England og funnet at antall fulltids arbeidsplasser har økt med over femti prosent etter at prosjektene startet. De finner også at de nye arbeidsplassene er mer mangfoldige og bidrar til flere typer inntekter til lokalsamfunnet, enn det som var tilfelle før prosjektene startet.

I denne episoden snakker vi med Jenny Barlow og Angela Williams fra the Tarras Valley Nature Reserve, og med Margaret Pool som er styreleder i Langholm Initiative, om prosessen bak oppkjøpet av området og om planene framover. Vi snakker også med Richard Bunting, talsperson for Rewilding Britain, om hvordan økosystemrestaurering bidrar til lokal utvikling.

Musikk i denne episoden: The Back o' Tarras ( & It's oor muir noo) av Iain Bell.

Jenny Barlow: The view
Intro: Naturreservatet i Langholm-heiene
Jenny Barlow: How the idea was born
Jenny Barlow: This is the Langholm Initiative
Margaret Pool: Langholm's connection with landscape
Angela Williams, Jenny Barlow: Land ownership in Scotland
Landreformer i Skottland
Margaret Pool, Jenny Barlow: The buyout process
Iain Bell: 'The Back o' Tarras' ( & It's oor muir noo)
Oppkjøpet, del 2
Jenny Barlow, Angela Williams: The second buyout phase
Angela, Jenny: The plans for the future
Humans and nature in coexistence
Rewilding Britain: Growing interest in rewilding
Økosystemrestaurering skaper arbeidsplasser og utvikling
Rewilding Britain: The benefits of rewilding
Rewilding Britain: Our vision for 2030
Angela Williams, Jenny Barlow: How to handle controversies
Driving past the grouse moor
Margaret Pool: Local engagement today
Jenny Barlow: Langholm as inspiration - and a hen harrier!
Utro-jingle