Alternativ økonomi

#27: Lucas-planen: arbeiderne som laget en alternativ bedriftsplan for samfunnsnyttig produksjon

June 21, 2022 Alternativ økonomi Season 5 Episode 6
Alternativ økonomi
#27: Lucas-planen: arbeiderne som laget en alternativ bedriftsplan for samfunnsnyttig produksjon
Show Notes

I 1976 lanserte arbeiderne ved britiske Lucas aerospace en omfattende plan for hvordan bedriften kunne gå fra å i stor grad levere flydeler til forsvaret, til å lage mer samfunnsnyttige produkter. Dette skjedde som et svar på ledelsens planer om nedbemanning. Den komplette planen, med forslag til 150 ulike produkter som kunne produseres, går under navnet Lucas-planen.

I denne episoden hører vi Reidun Gjengedal snakke med forsker og aktivist Hilary Wainwright, som har skrevet bok om planen. I England finnes også den nye gruppen The New Lucas Plan, hvor vi har snakket vi Dave King.  Mens fra Norge har Håkon Edøy Hanssen fra Rødt vist interesse for planen, og snakker om planen fra et norsk perspektiv.