Alternativ økonomi

#28: Folkebevegelse for en ny jordbruksrevolusjon

July 10, 2022 Alternativ økonomi Season 5 Episode 7
#28: Folkebevegelse for en ny jordbruksrevolusjon
Alternativ økonomi
More Info
Alternativ økonomi
#28: Folkebevegelse for en ny jordbruksrevolusjon
Jul 10, 2022 Season 5 Episode 7
Alternativ økonomi

De siste tiårene har det skjedd store endringer i eierskapsstrukturen i jordbruket, både i Europa og verden forøvrig. Jordbruksland er utsatt for spekulasjon og landgrabbing, og eierskapet blir stadig mer konsentrert på færre hender. Samtidig fører intensive driftsformer til store natur- og miljøproblemer. Selv om Norge med sitt begrensede jordbruksareal har vært unntatt de største konsekvensene, så er den generelle trenden med stadig færre bønder som driver stadig større bruk, med stadig mindre samsvar mellom ressursgrunnlag og produksjon, synlig her også.

I mange land finnes det derfor store medlemsorganisasjoner som engasjerer seg for et annerledes jordbruk og større demokratisk kontroll over jordbruksarealene. I denne episoden har vi besøkt Land van ons, et nederlandsk medlemskooperativ som kjøper opp jordbruksland for å gjøre det tilgjengelig for bønder som ønsker å drive naturvennlig jordbruk. Vi snakker også med Mari Gjengedal fra Gjengevoll mangesysleri, om forvaltning av jordbruksarealer og å være en outsider i jordbruket. Og vi snakker med Morten Ingvaldsen og Heiner Hansen fra Fokhol gård, om hvordan valget av stiftelse som eierform legger til rette for en annen type jordbruk.

Show Notes Chapter Markers

De siste tiårene har det skjedd store endringer i eierskapsstrukturen i jordbruket, både i Europa og verden forøvrig. Jordbruksland er utsatt for spekulasjon og landgrabbing, og eierskapet blir stadig mer konsentrert på færre hender. Samtidig fører intensive driftsformer til store natur- og miljøproblemer. Selv om Norge med sitt begrensede jordbruksareal har vært unntatt de største konsekvensene, så er den generelle trenden med stadig færre bønder som driver stadig større bruk, med stadig mindre samsvar mellom ressursgrunnlag og produksjon, synlig her også.

I mange land finnes det derfor store medlemsorganisasjoner som engasjerer seg for et annerledes jordbruk og større demokratisk kontroll over jordbruksarealene. I denne episoden har vi besøkt Land van ons, et nederlandsk medlemskooperativ som kjøper opp jordbruksland for å gjøre det tilgjengelig for bønder som ønsker å drive naturvennlig jordbruk. Vi snakker også med Mari Gjengedal fra Gjengevoll mangesysleri, om forvaltning av jordbruksarealer og å være en outsider i jordbruket. Og vi snakker med Morten Ingvaldsen og Heiner Hansen fra Fokhol gård, om hvordan valget av stiftelse som eierform legger til rette for en annen type jordbruk.

Caroline de Roos: Now it's enough
Intro: Hvem skal eie landbruksjorden?
Caroline de Roos: The terrain
Caroline de Roos: This is Land van Ons
Caroline de Roos: How LvO works to improve biodiversity
LvO som reaksjon på utviklingen i nederlandsk jordbruk
Caroline de Roos: The farmers of Land van Ons
Eierskap til jordbruksarealer i Norge
Mari Gjengedal: Å være outsider i jordbruket
Mari Gjengedal: Trenger vi en organisasjon som LvO i Norge?
Mari Gjengedal: Viktig å re-demokratisere matproduksjonen
Intro til Fokhol gård
Morten Ingvaldsen: Grunner til å velge stiftelse som eierskapsmodell
Heiner Hansen og Morten Ingvaldsen: Jordbrukets gjeldsutfordringer
Behov for kollegafellesskap i jordbruket
Ønsker for framtidens jordbruk
Utro-jingle