Alternativ økonomi

Bonus: Nadia Alter om medvirkningsprosesser, hvordan de kan fungere og hva slags problemer de kan løse

December 07, 2022 Alternativ økonomi Season 6 Episode 5
Bonus: Nadia Alter om medvirkningsprosesser, hvordan de kan fungere og hva slags problemer de kan løse
Alternativ økonomi
More Info
Alternativ økonomi
Bonus: Nadia Alter om medvirkningsprosesser, hvordan de kan fungere og hva slags problemer de kan løse
Dec 07, 2022 Season 6 Episode 5
Alternativ økonomi

Sett at du er lokalpolitiker eller kommuneansatt og har en plan for å senke biltrafikken i byen din - hvordan får du folk flest med på laget? Eller du har skjønt at ett eller annet må gjøres med boligsituasjonen, men du vet ikke helt hva. Hvordan griper du saken an? Eller du jobber med å automatisere saksbehandlingsprosesser. Hvordan kan du forsikre deg om at den automatiske saksbehandlingen blir rettferdig? I denne bonusepisoden snakker vi med Nadia Alter fra organisasjonen Edgeryders, som har spesialisert seg på å finne løsninger i nettopp denne typen situasjoner. Edgeryders' spesielle metode består av medvirkningsprosesser der etnografi kombineres med nettverksanalyse for å identifisere konkrete løsninger på komplekse sosiale og politiske problemer.

Edgeryders står også bak The Sci-Fi Economics Lab, som vi hørte om i episode 31.

Show Notes

Sett at du er lokalpolitiker eller kommuneansatt og har en plan for å senke biltrafikken i byen din - hvordan får du folk flest med på laget? Eller du har skjønt at ett eller annet må gjøres med boligsituasjonen, men du vet ikke helt hva. Hvordan griper du saken an? Eller du jobber med å automatisere saksbehandlingsprosesser. Hvordan kan du forsikre deg om at den automatiske saksbehandlingen blir rettferdig? I denne bonusepisoden snakker vi med Nadia Alter fra organisasjonen Edgeryders, som har spesialisert seg på å finne løsninger i nettopp denne typen situasjoner. Edgeryders' spesielle metode består av medvirkningsprosesser der etnografi kombineres med nettverksanalyse for å identifisere konkrete løsninger på komplekse sosiale og politiske problemer.

Edgeryders står også bak The Sci-Fi Economics Lab, som vi hørte om i episode 31.