Alternativ økonomi

#34: Hvordan være bedrift i en sirkulær økonomi (Live fra Kåkånomics)

December 14, 2022 Alternativ økonomi Season 6 Episode 7
Alternativ økonomi
#34: Hvordan være bedrift i en sirkulær økonomi (Live fra Kåkånomics)
Show Notes

Også i en sirkulær økonomi vil vi ha behov for nye ting, og for bedrifter som produserer disse tingene. Men disse må gjennom en enorm omstilling og nytenking. Hvor får de råvarer fra framover? Hvordan må de tenke om produktdesgin, livsløp og livet etter at produktet ikke lenger kan brukes? Hva gjør det med samarbeidsformer, nye tjenester og nytenking? Og kan man i det hele tatt tjene penger på en sirkulær økonomi?

I samarbeid med Rethinking economics arrangerte vi to samtaler under årets Kåkånomics i oktober 2022, som tok for seg sirkulær økonomi. I episode nr. 33 snakket vi om sirkulærøkonomi som geopolitisk våpen. Mens i denne episoden snakker vi om produksjonssiden og bedrifters rolle. Kjerstin leder samtalen med Josef Nyström  Baksaas fra HoudiniHelene Øyangen Lindberg fra SINTEF og Cathrine Barth fra Natural State.