Alternativ økonomi

#1: Lokal valuta - Bristol og Tøyen

January 20, 2020 Alternativ økonomi Season 1 Episode 1
Alternativ økonomi
#1: Lokal valuta - Bristol og Tøyen
Chapters
00:00:00
Introduksjon
00:03:53
Margunn Bjørnholt: Hva er lokal valuta?
00:06:58
Diana Finch: Historien om Bristol Pound (ENG)
00:13:47
Diana Finch: Hvordan fungerer BP, og hvordan kan de bli bedre? (ENG)
00:19:44
Sarah Prosser: Ideen om Tøyen-krona
00:29:13
Hva kan lokale valutaer bidra til?
00:32:03
Diana Finch får siste ord (ENG)
Alternativ økonomi
#1: Lokal valuta - Bristol og Tøyen
Jan 20, 2020 Season 1 Episode 1
Alternativ økonomi

I denne første episoden snakker vi om lokal valuta. Hva er det? Hvorfor vil man ha det? Og hvordan henger en lokal valuta sammen med med resten av økonomien? 

Reidun Gjengedal snakker med Diana Finch om Bristol Pound i England, med Sarah Prosser om ønsket om Tøyen-kroner, og med samfunnsøkonom og sosiolog Margunn Bjørnholt om hva lokal valuta er. 

Show Notes Chapter Markers

I denne første episoden snakker vi om lokal valuta. Hva er det? Hvorfor vil man ha det? Og hvordan henger en lokal valuta sammen med med resten av økonomien? 

Reidun Gjengedal snakker med Diana Finch om Bristol Pound i England, med Sarah Prosser om ønsket om Tøyen-kroner, og med samfunnsøkonom og sosiolog Margunn Bjørnholt om hva lokal valuta er. 

Introduksjon
Margunn Bjørnholt: Hva er lokal valuta?
Diana Finch: Historien om Bristol Pound (ENG)
Diana Finch: Hvordan fungerer BP, og hvordan kan de bli bedre? (ENG)
Sarah Prosser: Ideen om Tøyen-krona
Hva kan lokale valutaer bidra til?
Diana Finch får siste ord (ENG)