Alternativ økonomi

#5: Arbeiderstyrte bedrifter - IT i Norge, apotek i London og fremtidens næringslivsmodell

May 18, 2020 Alternativ økonomi Season 1 Episode 5
Alternativ økonomi
#5: Arbeiderstyrte bedrifter - IT i Norge, apotek i London og fremtidens næringslivsmodell
Chapters
00:00:46
Introduksjon
00:01:56
Kalle Moene: Historien om Mondragon
00:06:30
Abid Ali Teepo: Slik fungerer IT-bedriften Kantega
00:12:09
Hva slags medarbeidere tiltrekker Kantega seg?
00:14:28
Demokrati på arbeidsplassen
00:19:46
John Foreman: Arbeidereierskap i helsesektoren (ENG)
00:22:45
Kalle Moene: Hvilke sektorer egner seg for arbeiderstyrt organisering?
00:24:23
John Foreman: Bedrifter styres av verdier (ENG)
00:26:32
Kalle Moene: Utfordringer ved arbeidereierskap
00:29:41
Arbeidereierskap og økonomisk ulikhet
00:35:19
Gir arbeidereierskap en mindre sårbar økonomi?
00:39:00
Hvordan får vi flere arbeiderstyrte bedrifter?
Alternativ økonomi
#5: Arbeiderstyrte bedrifter - IT i Norge, apotek i London og fremtidens næringslivsmodell
May 18, 2020 Season 1 Episode 5
Alternativ økonomi

I denne episoden snakker vi om arbeiderstyrte bedrifter som allerede da de ble opprettet, var organisert slik at det er de ansatte som også eier bedriftene. Det norske IT-selskapet Kantega sprang ut fra en konkurs etter at IT-boblen sprakk. De har vokst fra 40 medarbeidere i 2003 til dagens 150, og er fortsatt arbeidereide. I England består apotekkjeden Green Light Pharmacy i dag av 12 apotek i og rundt London. Vi får høre om den spanske kooperativ-gruppen Mondragon som ble etablert allerede i 1956, og er i dag blitt Spanias 10. største selskap. Reidun har også snakket med økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo, som mener medarbeidereierskap kan være fremtidens bedriftsmodell. 

Show Notes Chapter Markers

I denne episoden snakker vi om arbeiderstyrte bedrifter som allerede da de ble opprettet, var organisert slik at det er de ansatte som også eier bedriftene. Det norske IT-selskapet Kantega sprang ut fra en konkurs etter at IT-boblen sprakk. De har vokst fra 40 medarbeidere i 2003 til dagens 150, og er fortsatt arbeidereide. I England består apotekkjeden Green Light Pharmacy i dag av 12 apotek i og rundt London. Vi får høre om den spanske kooperativ-gruppen Mondragon som ble etablert allerede i 1956, og er i dag blitt Spanias 10. største selskap. Reidun har også snakket med økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo, som mener medarbeidereierskap kan være fremtidens bedriftsmodell. 

Introduksjon
Kalle Moene: Historien om Mondragon
Abid Ali Teepo: Slik fungerer IT-bedriften Kantega
Hva slags medarbeidere tiltrekker Kantega seg?
Demokrati på arbeidsplassen
John Foreman: Arbeidereierskap i helsesektoren (ENG)
Kalle Moene: Hvilke sektorer egner seg for arbeiderstyrt organisering?
John Foreman: Bedrifter styres av verdier (ENG)
Kalle Moene: Utfordringer ved arbeidereierskap
Arbeidereierskap og økonomisk ulikhet
Gir arbeidereierskap en mindre sårbar økonomi?
Hvordan får vi flere arbeiderstyrte bedrifter?