Alternativ økonomi

#6: Smultringbyen Amsterdam

June 15, 2020 Alternativ økonomi Season 1 Episode 6
#6: Smultringbyen Amsterdam
Alternativ økonomi
More Info
Alternativ økonomi
#6: Smultringbyen Amsterdam
Jun 15, 2020 Season 1 Episode 6
Alternativ økonomi

I april 2020 vedtok byrådet i Amsterdam sin femårsstrategi for sirkulærøkonomi. Strategien bygger på "smultringmodellen", en økonomisk modell utviklet av den britiske økonomen Kate Raworth. Smultringmodellen sier at økonomien må befinne seg mellom den indre og den ytre ringen i smultringen. Den indre ringen representerer de basale behovene som må oppfylles for at mennesker skal kunne leve gode liv (hentet fra FNs bærekraftsmål). Den ytre ringen representerer vårt fysiske livsgrunnlag, planetens tålegrenser.

I denne episoden forteller økonomiprofessor Ove Jakobsen om smultringøkonomien, og vi snakker med Ilektra Kouloumpi fra Circle Economy om hvordan Amsterdam arbeider med å omsette smultringmodellen til en konkret handlingsplan som kan brukes av alle byer som vil legge om til smultringøkonomi. Vi snakker også med Ruurd Priester fra Amsterdam Donut Coalition, om hvilken forskjell grasrotinitiativ kan gjøre i en slik prosess.

Show Notes Chapter Markers

I april 2020 vedtok byrådet i Amsterdam sin femårsstrategi for sirkulærøkonomi. Strategien bygger på "smultringmodellen", en økonomisk modell utviklet av den britiske økonomen Kate Raworth. Smultringmodellen sier at økonomien må befinne seg mellom den indre og den ytre ringen i smultringen. Den indre ringen representerer de basale behovene som må oppfylles for at mennesker skal kunne leve gode liv (hentet fra FNs bærekraftsmål). Den ytre ringen representerer vårt fysiske livsgrunnlag, planetens tålegrenser.

I denne episoden forteller økonomiprofessor Ove Jakobsen om smultringøkonomien, og vi snakker med Ilektra Kouloumpi fra Circle Economy om hvordan Amsterdam arbeider med å omsette smultringmodellen til en konkret handlingsplan som kan brukes av alle byer som vil legge om til smultringøkonomi. Vi snakker også med Ruurd Priester fra Amsterdam Donut Coalition, om hvilken forskjell grasrotinitiativ kan gjøre i en slik prosess.

Introduksjon
Ove Jakobsen: Hva er smultringøkonomi
Ilektra Kouloumpi: Hva er forskjellen på sirkulærøkonomi og smultringøkonomi? (ENG)
The Amsterdam City Doughnut
Ilektra Kouloumpi: Slik arbeider Amsterdam for å bli en smultringby (ENG)
Ruurd Priester: Amsterdam Donut Coalition (ENG)
Ruurd Priester: Å bygge smultringbyen nedenfra og opp (ENG)
Ove Jakobsen: Vi trenger mer anarkisme
Ruurd Priester, Ilektra Kouloumpi: Dette er bare begynnelsen (ENG)