Alternativ økonomi

#7: Kraften fra grasrota

August 27, 2020 Alternativ økonomi Season 2 Episode 1
Alternativ økonomi
#7: Kraften fra grasrota
Show Notes Chapter Markers

 Hvor ofte har du deltatt i en debatt om vår tids store problemer, og hørt noen si at "nå må noen gjøre noe"? En sånn diskusjon foregikk rundt et kjøkkenbord på Landås i Bergen i 2008. Og den endte med at personene rundt bordet spurte hverandre: Hva om det er vi som er noen?

Dermed var nettverket Bærekraftige liv i gang. I denne episoden snakker vi med daglig leder Vibeke Koehler om hvordan Bærekraftige liv arbeider, og om hva slags potensiale som ligger i selvorganiserte grasrotinitiativ. I tillegg snakker vi med styreleder Erik Sennesvik i Vellenes fellesorganisasjon. Mange nordmenn er medlem i en boforening, og slike foreninger kan gjøre mye for å gjøre nabolaget sitt mer bærekraftig. 

Introduksjon til dagens episode
Erik Sennesvik: Derfor lanserte Vellenes fellesorganisasjon brosjyren "Miljøvennlige nabolag"
Erik Sennesvik: Delings- og bytteøkonomi i velforeninger
Vibeke Koehler: Dette er Bærekraftige liv
Hva er Bærekraftige livs syn på verdi og verdiskaping?
Vibeke Koehler: Nabolag kan være laboratorier for nye løsninger
Vibeke Koehler: Vi trenger en diskusjon om verdibegrepet
Idémyldringer i nabolag
Vibeke Koehler: Fra handling til holdning