Alternativ økonomi

#8: Bærekraft og myteknusing i næringslivet

September 21, 2020 Alternativ økonomi Season 2 Episode 2
Alternativ økonomi
#8: Bærekraft og myteknusing i næringslivet
Chapters
0:52
Introduksjon til dagens episode
2:15
Beate Sjåfjell: Hvorfor forske på selskapsrett?
3:57
Næringslivets kulturelle myter
7:51
Hvordan bør selskapsretten endres?
14:07
Hvordan kan vi vite om et selskap er bærekraftig?
17:40
Josef Nyström Baksaas: Slik bruker Houdini planetens tålegrenser som ramme for sin drift
22:41
Houdini: Reguleringer er bra, men ikke tilstrekkelig
26:42
Forholdet mellom bedrifter og planetens tålegrenser
31:18
Houdini: Kan man selge mer fritidsklær og samtidig være bærekraftig?
36:40
Houdini: Bedriftens forhold til leverandørene
38:46
Sjåfjell: Er profitt og bærekraft forenlig?
42:00
Sjåfjell: Næringslivet endrer seg nå
Alternativ økonomi
#8: Bærekraft og myteknusing i næringslivet
Sep 21, 2020 Season 2 Episode 2
Alternativ økonomi

Næringslivet bør kombinere profitt-tenkning med bærekraft. Det kan de gjøre allerede i dag, og det er de rett og slett nødt til å gjøre i fremtiden. Vi møter juss-professor Beate Sjåfjell fra Universitetet i Oslo som forsker på selskapsretten slik den ser ut i dag, og slik den bør utformes i fremtiden. I tillegg møter vi sportstøybedriften Houdini hvor vi snakker med Josef Nyström Baksaas om hvordan de allerede har bærekraft som grunnlag for hele sitt virke. 

Show Notes Chapter Markers

Næringslivet bør kombinere profitt-tenkning med bærekraft. Det kan de gjøre allerede i dag, og det er de rett og slett nødt til å gjøre i fremtiden. Vi møter juss-professor Beate Sjåfjell fra Universitetet i Oslo som forsker på selskapsretten slik den ser ut i dag, og slik den bør utformes i fremtiden. I tillegg møter vi sportstøybedriften Houdini hvor vi snakker med Josef Nyström Baksaas om hvordan de allerede har bærekraft som grunnlag for hele sitt virke. 

Introduksjon til dagens episode
Beate Sjåfjell: Hvorfor forske på selskapsrett?
Næringslivets kulturelle myter
Hvordan bør selskapsretten endres?
Hvordan kan vi vite om et selskap er bærekraftig?
Josef Nyström Baksaas: Slik bruker Houdini planetens tålegrenser som ramme for sin drift
Houdini: Reguleringer er bra, men ikke tilstrekkelig
Forholdet mellom bedrifter og planetens tålegrenser
Houdini: Kan man selge mer fritidsklær og samtidig være bærekraftig?
Houdini: Bedriftens forhold til leverandørene
Sjåfjell: Er profitt og bærekraft forenlig?
Sjåfjell: Næringslivet endrer seg nå