Alternativ økonomi

#8: Bærekraft og myteknusing i næringslivet

September 21, 2020 Alternativ økonomi Season 2 Episode 2
Alternativ økonomi
#8: Bærekraft og myteknusing i næringslivet
Show Notes Chapter Markers

Næringslivet bør kombinere profitt-tenkning med bærekraft. Det kan de gjøre allerede i dag, og det er de rett og slett nødt til å gjøre i fremtiden. Vi møter juss-professor Beate Sjåfjell fra Universitetet i Oslo som forsker på selskapsretten slik den ser ut i dag, og slik den bør utformes i fremtiden. I tillegg møter vi sportstøybedriften Houdini hvor vi snakker med Josef Nyström Baksaas om hvordan de allerede har bærekraft som grunnlag for hele sitt virke. 

Introduksjon til dagens episode
Beate Sjåfjell: Hvorfor forske på selskapsrett?
Næringslivets kulturelle myter
Hvordan bør selskapsretten endres?
Hvordan kan vi vite om et selskap er bærekraftig?
Josef Nyström Baksaas: Slik bruker Houdini planetens tålegrenser som ramme for sin drift
Houdini: Reguleringer er bra, men ikke tilstrekkelig
Forholdet mellom bedrifter og planetens tålegrenser
Houdini: Kan man selge mer fritidsklær og samtidig være bærekraftig?
Houdini: Bedriftens forhold til leverandørene
Sjåfjell: Er profitt og bærekraft forenlig?
Sjåfjell: Næringslivet endrer seg nå