Alternativ økonomi

#10: Bolig: Fra investeringsobjekt til hjem

November 18, 2020 Alternativ økonomi Season 2 Episode 4
Alternativ økonomi
#10: Bolig: Fra investeringsobjekt til hjem
Show Notes Chapter Markers

Vi må ta tilbake språket om boliger. I stedet for å snakke om en bolig som et investeringsobjekt, må vi heller snakke om hjemmet. I stedet for å snakke om å komme seg inn på boligmarkedet, må vi sørge for at alle har tilgang til en god og stabil bolig.

Reidun snakker med samfunnsgeograf Mari Løken om boligmarkedet, med Trine Dønhaug om rimelige utleieboliger i Thorn Dønhaugs boligstiftelse og med arkitekt Arild Eriksen om planene for Ormsundveien økogrend.  Og ikke minst; Med alle tre om problemene ved dagens boligmarked, og om hvilke muligheter og alternativ som finnes. 

Intro: Hjem eller investeringsobjekt?
Mari Løken: Slik fungerer eierlinja
Konsekvenser av et vanskelig leiemarked
...og av høye boligpriser
Trine Dønhaug: Dette er Thorn Dønhaugs boligstiftelse
Arild Eriksen: Planene for Ormsundveien økogrend
Fellesskap og (sosial) bærekraft
Hvorfor leieboliger i Ormsundveien?
Eierskap er ikke for alle
Hvordan forbedre forholdene for leietakere?
Vi kan tenke annerledes om bolig