Alternativ økonomi

Bonus: Jason Hickel om motvekst og den nordiske modellen

November 26, 2020 Alternativ økonomi Season 2 Episode 5
Alternativ økonomi
Bonus: Jason Hickel om motvekst og den nordiske modellen
Show Notes Chapter Markers

Kritikk av vekstøkonomien har lange tradisjoner, men er blitt mer utbredt og mangfoldig det siste tiåret. Det skyldes blant annet mye ny forskning på kapitalismens ødeleggende konsekvenser, og på mulige alternativer. Et begrep som blir stadig mer brukt, er "degrowth", eller "motvekst": En planmessig nedskalering av unødvendig og destruktiv økonomisk aktivitet, til fordel for sterkere satsing på allmenne goder som helse, utdanning og bærekraftig mobilitet.

Dr. Jason Hickel er antropolog og økologisk økonom, og er sterkt engasjert i den internasjonale debatten omkring motvekst. Nylig ga han ut boken "Less is More: How degrowth will save the world", hvor han gjennomgår mye av forskningen på området og peker ut mulige retninger framover. Et første skritt, mener Hickel, er å gå bort fra økt bruttonasjonalprodukt (BNP, eller GDP - gross national product - på engelsk) som styringsmål. Hickel har også gjort seg bemerket med kritikk av den vestlige verdens overforbruk av ressurser, og som talsmann for global økonomisk rettferdighet. 

I denne bonusepisoden forteller Hickel om hvorfor han mener det er nødvendig at den rike delen av verden nedjusterer sitt forbruk, og hvordan han ser for seg at dette kan gjennomføres.

Teaser
Intro: Debatt om systemendring (NO)
Jason Hickel: Presentation (ENG)
The dark side of the Nordic model
What matters for human well-being
The idea behind the book "Less is More"
The difference between degrowth and recession
What about jobs?
Why funding is the least of our problems
The ideological grip of GDP growth
The defining feature of capitalism is not markets, but expansionism
Wanting more is not part of human nature
The importance of global justice
Real-world signs of hope
Degrowth ideas are gaining ground