Alternativ økonomi

#11: De nye allmenningene

December 28, 2020 Alternativ økonomi Season 2 Episode 6
Alternativ økonomi
#11: De nye allmenningene
Show Notes Chapter Markers

Du har kanskje hørt om "allmenningens tragedie", som beskriver en situasjon der felles forvaltede ressurser blir overutnyttet fordi alle deltakerne vil prøve å maksimere sitt eget utbytte uten tanke for det felles beste. Men visste du at begrepet bygger på en misforståelse? I virkeligheten var allmenningene en av de mest vellykkede og bærekraftige forvaltningsformene vi kjenner til, og det er grunnen til at de i dag opplever en renessanse, også på helt nye områder som for eksempel urban mobilitet. I denne episoden snakker vi med Michel Bauwens fra P2P Foundation om hva de moderne allmenningene er og hvordan de kan videreutvikles, og vi snakker med Thomas de Groot fra organisasjonen Commons Network, om hvordan "commoning" foregår i praksis og hvordan allmenningene kan tilby alternativer til vår vekstfokuserte økonomi.

Introduksjon: Allmenningenes tilbakekomst
Michel Bauwens: This is the commons
Introduksjon til Commons Network
Thomas de Groot: This is Commons Network
En digresjon om allmenningens tragedie
Thomas de Groot: The rediscovery of the commons
TdG: Main areas of interest for the Commons Network
TdG: Commons Network's approach to the caring economy
TdG: Amsterdam Commons Transition Plan
TdG: How can politics better accomodate the commons?
Michel Bauwens: Urban commons - an example from Gent
MB: The idea of the partner city
MB: Why we need a different value regime
MB: Special currencies for contributory values
MB: Building institutions for the commons
Thomas de Groot: Is the commons a unified movement?
TdG: New frameworks for economic power shifts
Michel Bauwens: How to manage the tension between competition and cooperation
Utro