Alternativ økonomi

#12: Rentenes betydning i økonomien

February 15, 2021 Alternativ økonomi Season 3 Episode 1
Alternativ økonomi
#12: Rentenes betydning i økonomien
Show Notes

Renter, dette enkle økonomiske fenomet vi tar for gitt som en del av økonomien, har vidtrekkende konsekvenser. Hva er renter, hvorfor har vi det, og hvordan virker det inn på resten av økonomien?

Denne episoden er en panelsamtale om renter. Reidun Gjengedal snakker med Marie Storli, leder av Rethinking economics, samfunnsøkonom og forfatter Roman Eliassen, og sosiolog Margunn Bjørnholt