Alternativ økonomi

#14: Hva om vi eide Uber selv?

April 26, 2021 Alternativ økonomi Season 3 Episode 3
Alternativ økonomi
#14: Hva om vi eide Uber selv?
Show Notes Chapter Markers

I denne episoden hører vi om delingsøkonomien/plattformøkonomien, om hvilke problemer som finnes i den delen av økonomien, og om en alternativ måte å organsiere denne typen selskap på. I plattformøkonomien er en plattform ulike apper og nettsider som brukes for å knytte kjøpere og selgere sammen, eller organisere ulike tjenester. Store, kjente eksempler er Uber og Airbnb. Blant aktører i plattformøkonomien ser man ofte eksempler på dårlige arbeidsbetingelser, lave lønninger og liten skattebetaling.

Som et alternativ til dette, tar vi i denne episoden for oss plattform-kooperativet. Slike bedrifter leverer det samme, men organiserer seg som et kooperativ/samvirke. I eksemplene Eva og Fairbnb legges det mer vekt på å følge lokal regulering, gode arbeidsforhold, og medbestemmelse fra alle som bruker tjenesten. Vi snakker også med Peter Ringstad fra Tax Justice Network Norge/podkasten Pengeland og med forskeren og aktivisten bak begrepet plattform-kooperativ; Trebor Scholz

Introduksjon til plattformøkonomien
Trebor Scholz: Why platform cooperatives
Dardan Isufi: The idea behind Eva
Scholz: The deception of the platform economy
Peter Ringstad: Slik unngår Uber å betale skatt
Isufi: The Eva model
Emanuele Dal Carlo: The idea behind Fairbnb
Dal Carlo: The Fairbnb model
Dal Carlo: How does Fairbnb support local community building
Dal Carlo: Cooperative decision making
Isufi: Eva as a multi stakeholder cooperative
Scholz: What problems can platform cooperatives help to solve
Scholz: Checklist for aspiring platform cooperativists
Isufi: The importance of government support
Delingsøkonomi i Norge
Ringstad: På vei mot et nytt skatteregime?
Dal Carlo: Get in touch!