Alternativ økonomi

#15: Alliansen for trivselsøkonomi

May 31, 2021 Alternativ økonomi Season 3 Episode 4
Alternativ økonomi
#15: Alliansen for trivselsøkonomi
Chapters
0:04
Introduksjon til "wellbeing economy"
3:23
Amanda Janoo: What matters for our wellbeing?
6:48
Intro til the Wellbeing Economy Alliance
7:46
Amanda Janoo: This is WEAll
9:50
New Zealand's wellbeing budget
12:32
Amanda Janoo: Democratizing the economy
17:34
Amanda Janoo: Here's what WEAll is working on
23:39
Anders Barstad: Dette er den norske livskvalitetsundersøkelsen
26:51
Anders Barstad: Kontekst og bakgrunn for undersøkelsen
32:13
Anders Barstad: Dette er de viktigste funnene
34:35
Anders Barstad: Kan vi tenke oss et norsk livskvalitetsbudsjett?
37:16
Amanda Janoo: How experts hijacked the economic discourse
42:40
"Wellbeing economy" på norsk
Alternativ økonomi
#15: Alliansen for trivselsøkonomi
May 31, 2021 Season 3 Episode 4
Alternativ økonomi

Visste du at to av våre naboland, Island og Finland, er med i den internasjonale paraplyorganisasjonen the Wellbeing Economy Alliance (WEAll)? WEAll arbeider for en økonomi som skal være til nytte for folk og for planeten, i steden for omvendt. Norge er ikke med i alliansen, men i 2020 gjennomførte SSB en stor livskvalitetsundersøkelse som kan være et første steg på veien mot en "wellbeing economy". I denne episoden snakker vi med Anders Barstad i SSB om denne undersøkelsen. Vi snakker også med Amanda Janoo fra WEAll om hva vi mener med "wellbeing economy" og hvordan alliansen arbeider. Og hva i all verden skal vi kalle "wellbeing economy" på norsk?

Show Notes Chapter Markers

Visste du at to av våre naboland, Island og Finland, er med i den internasjonale paraplyorganisasjonen the Wellbeing Economy Alliance (WEAll)? WEAll arbeider for en økonomi som skal være til nytte for folk og for planeten, i steden for omvendt. Norge er ikke med i alliansen, men i 2020 gjennomførte SSB en stor livskvalitetsundersøkelse som kan være et første steg på veien mot en "wellbeing economy". I denne episoden snakker vi med Anders Barstad i SSB om denne undersøkelsen. Vi snakker også med Amanda Janoo fra WEAll om hva vi mener med "wellbeing economy" og hvordan alliansen arbeider. Og hva i all verden skal vi kalle "wellbeing economy" på norsk?

Introduksjon til "wellbeing economy"
Amanda Janoo: What matters for our wellbeing?
Intro til the Wellbeing Economy Alliance
Amanda Janoo: This is WEAll
New Zealand's wellbeing budget
Amanda Janoo: Democratizing the economy
Amanda Janoo: Here's what WEAll is working on
Anders Barstad: Dette er den norske livskvalitetsundersøkelsen
Anders Barstad: Kontekst og bakgrunn for undersøkelsen
Anders Barstad: Dette er de viktigste funnene
Anders Barstad: Kan vi tenke oss et norsk livskvalitetsbudsjett?
Amanda Janoo: How experts hijacked the economic discourse
"Wellbeing economy" på norsk