Alternativ økonomi

Bonus: Julia Steinberger om hvorfor vi ikke trenger så mye energi som vi tror

July 28, 2021 Alternativ økonomi Season 3 Episode 6
Alternativ økonomi
Bonus: Julia Steinberger om hvorfor vi ikke trenger så mye energi som vi tror
Show Notes Chapter Markers

Den dominerende fortellingen om energi går ut på at vi trenger mer av den. Hvordan skal vi ellers elektrifisere fossile verdikjeder, bygge datasentre, skape ny industri og samtidig løfte verdens fattige ut av fattigdom?

Men det finnes dem som tenker annerledes om energi, og en av dem er Julia Steinberger, professor i økologisk økonomi ved Université de Lausanne. Hun leder forskningsprosjektet "Living Well Within Limits", hvor hun og hennes forskerkollegaer spør hvordan man kan dekke grunnleggende behov for flest mulig mennesker med minst mulig energi. Ifølge deres beregninger kan vi legge til rette for at alle mennesker i verden kan leve gode liv i 2050 med mindre enn halvparten av dagens energiforbruk - hvis vi bare sørger for at energien faktisk brukes til å øke livskvaliteten, framfor å bruke den til formål som ikke bidrar til økt livskvalitet.

I denne episoden forteller Steinberger mer om forskningen sin, og om hvorfor hun mener det er viktig at vi kommer oss ut av "mer = bedre"-tankegangen.

Intro: "Verden trenger mer energi"
Julia Steinberger: Introduction
Prosjektet "Living well within limits"
Steinberger: Background and purpose of the LiLi-project
Energy consumption and wellbeing outcomes
Theoretical energy requirements for sufficiency
Den norske fortellingen om framtidens energiforbruk
Steinberger: Energy narratives reveal a lack of imagination
Energy sufficiency: Where to begin?
More on methodology in the LiLi-project
What would a low-resource Norwegian society look like?
Entering the mainstream
Utro