Alternativ økonomi

#17: Høydepunkt fra sommerens økonomikonferanse

August 25, 2021 Alternativ økonomi Season 4 Episode 1
Alternativ økonomi
#17: Høydepunkt fra sommerens økonomikonferanse
Chapters
0:03
Teaser - George Monbiot
1:16
Konferanseintro
3:35
Akademia og aktivisme: Kan de kombineres?
4:50
Clive Spash: Why the environmental movement has failed
9:30
Bør livsnødvendige goder være handelsvarer?
12:11
Shaun Sellers: The commodification of housing
18:02
Shaun Sellers: How can housing be decommodified
23:48
Grunninntekt
25:22
Maeve Cohen: This is The Social Guarantee
34:04
Velferdsstat, grunninntekt eller grunnleggende tjenester?
37:07
Arbeidsliv, forbruk og livskvalitet
41:48
Hva vi snakker om når vi snakker om frihet
47:59
Privat eller offentlig luksus
48:50
George Monbiot: The need to limit wealth
52:44
George Monbiot: Why does having money entitle you to grab all the resources?
55:38
Utro-jingle
Alternativ økonomi
#17: Høydepunkt fra sommerens økonomikonferanse
Aug 25, 2021 Season 4 Episode 1
Alternativ økonomi

Hvor står frontene innenfor motvekstbevegelsen for tiden? Hva er økologisk økonomi mest opptatt av akkurat nå? Vi har brukt en uke av sommeren til å få påfyll og inspirasjon på den internasjonale konferansen for motvekst og økologisk økonomi som gikk av stabelen digitalt i juli. I denne episoden har vi samlet noen personlige høydepunkt blant de mange temaene som ble diskutert. Følg for eksempel debatten om nødvendige goder som mat og bolig bør være normale handelsvarer, om hvordan man snakker om frihet, og om hvordan vi tillater at rike folk får ødelegge jorden mer enn andre - bare fordi de har mer penger. 

Show Notes Chapter Markers

Hvor står frontene innenfor motvekstbevegelsen for tiden? Hva er økologisk økonomi mest opptatt av akkurat nå? Vi har brukt en uke av sommeren til å få påfyll og inspirasjon på den internasjonale konferansen for motvekst og økologisk økonomi som gikk av stabelen digitalt i juli. I denne episoden har vi samlet noen personlige høydepunkt blant de mange temaene som ble diskutert. Følg for eksempel debatten om nødvendige goder som mat og bolig bør være normale handelsvarer, om hvordan man snakker om frihet, og om hvordan vi tillater at rike folk får ødelegge jorden mer enn andre - bare fordi de har mer penger. 

Teaser - George Monbiot
Konferanseintro
Akademia og aktivisme: Kan de kombineres?
Clive Spash: Why the environmental movement has failed
Bør livsnødvendige goder være handelsvarer?
Shaun Sellers: The commodification of housing
Shaun Sellers: How can housing be decommodified
Grunninntekt
Maeve Cohen: This is The Social Guarantee
Velferdsstat, grunninntekt eller grunnleggende tjenester?
Arbeidsliv, forbruk og livskvalitet
Hva vi snakker om når vi snakker om frihet
Privat eller offentlig luksus
George Monbiot: The need to limit wealth
George Monbiot: Why does having money entitle you to grab all the resources?
Utro-jingle