Alternativ økonomi

#18: Lokal vareproduksjon

October 12, 2021 Alternativ økonomi Season 4 Episode 2
Alternativ økonomi
#18: Lokal vareproduksjon
Show Notes Chapter Markers

De globale forsyningskjedene sliter, og mange varer er blitt vanskeligere og dyrere å få tak i. Men selv om disse kjedene skulle fungere optimalt, har de den ulempen at de er uoversiktlige. Vi som kjøper varene som er produsert langt borte, har i praksis ingen anelse om hva vi bidrar til av forurensning, naturødeleggelser og elendige arbeidsforhold på den andre siden av kloden.

Derfor prøver mange å (gjen)oppbygge kortere, lokale produksjonskjeder. I denne episoden ser vi på ett eksempel, nemlig norsk tekstilproduksjon, nærmere bestemt ull. Mesteparten av norsk ull sendes ut av landet, samtidig som vi importerer store mengder ull som er produsert på måter vi ikke vet noe om. Vi snakker med Lise Grøva ved Nibio, som forsker på lokale verdikjeder for ull, og vi hører også fra Inger Falkevik som er en av mange sauebønder som selger ull direkte til forbrukerne, og fra Ingvild Svorkmo Espelien som etablerte og leder Selbu spinneri.

Denne episoden er laget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Intro: Produksjonskjeder og forsyningskrise
Lise Grøva: Den komplekse historien om norsk ull
Lise Grøva: Hva skjer med den norske ulla i dag?
Lise Grøva: Hva vi mener når vi snakker om kvalitet
Ingvild Svorkmo Espelien: Spinneriets plass i ullproduksjonskjeden
Inger Falkevik: Hvordan skape verdier av ull
Inger Falkevik: Fordelen med de tradisjonelle sauerasene
Ingvild Svorkmo Espelien: Dette kjennetegner våre kunder
Ingvild Svorkmo Espelien: Konkurranse eller samarbeid?
Inger Falkevik: Dette må bonden tenke på
Ingvild Svorkmo Espelien: Hvordan kan systemet forbedres?
Ingvild Svorkmo Espelien: Sirkulærøkonomi i lokal produksjon
Kunnskapssøkende konsumenter
Forskjellen på lokalt og norsk