Alternativ økonomi

#19: Gjenbruk i byggebransjen

November 18, 2021 Alternativ økonomi Season 4 Episode 4
Alternativ økonomi
#19: Gjenbruk i byggebransjen
Show Notes

I denne episoden hører vi at det er billigere, raskere, enklere og mindre risikofylt å bruke nye materialer framfor brukte når man skal sette opp et bygg. Men når stadig flere innser at klodens ressurser er begrenset, har vi behov for å tenke gjenbruk, ombruk og bevaring også av bygninger. Og flere gjør det allerede!

Vi møter Lars-Kristian Haugen fra Foreningen Minihus Lillehammer, Håkon Iversen fra Sirkulær Ressurssentral og Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen som snakker om ulike måter å tenke nytt om byggebransjen på. 

Denne episoden er laget med støtte fra Sparebankstiftelsen.