Alternativ økonomi

Bonus: Smultringen kommer til Norge

November 15, 2021 Alternativ økonomi Season 4 Episode 3
Alternativ økonomi
Bonus: Smultringen kommer til Norge
Show Notes Chapter Markers

Kan Stavanger bli Norges første smultringby? På årets Kåkånomicsfestival ble det arrangert et "Doughnut-seminar" med mål om å samle folk med interesse for Kate Raworths "smultringøkonomi" for å se om det er mulig å få Stavanger inn i smultringen, og i så fall hvordan. Vi fikk en prat med Rieta Aliredjo som ledet seminaret, og med Marie Indrelid Winsvold som holdt innlegg om hvordan Hav eiendom, hvor hun er bærekraftsjef, bruker smultringmodellen i et utviklingsprosjekt i Oslo.

Intro: Smultringøkonomi på Kåkånomics
Rieta Aliredjo: Hopes for the seminar and for the Stavanger Doughnut Network
Marie Indrelid Winsvold: Slik arbeider Hav Eiendom med smultringmodellen