Alternativ økonomi

#22: Reklamefrie byer

January 28, 2022 Alternativ økonomi Season 5 Episode 1
Alternativ økonomi
#22: Reklamefrie byer
Show Notes Chapter Markers

Reklame i byrommet er mange steder sett på som en kjærkommen ekstrainntekt for byer som trenger penger til finansierng av ulike gode formål, f.eks. kollektivtransport. Men flere steder kjempes det også mot den samme reklamen, med ulike begrunnelser. Motstandere viser blant annet bekymring for virkningen all reklamen har på fysisk og mental helse, miljø, klima, nærmiljøet og på den lokale økonomien.

I denne episoden snakker vi med det britiske nettverket Adfree cities om problemer med reklame og hva de ønsker å oppnå i britiske byer, vi hører om reklameforbudet i den franske byen Grenoble, og om hvordan Bergen har klart å unngå reklame på bussholdeplasser i motsetning til flere andre norske byer.

Intro: Reklame i byrommet
Gilles Namur: Why Grenoble became an ad free city
Gilles Namur: Reclaiming the public space
Gilles Namur: Local vs. multinational
Robbie Gillett: This is Adfree Cities
Camille Aboudaram: Advertising and social justice
Advertising and the environment
Advertising and mental health
Public income from advertising
"But I just ignore it"
Information or noise?
Marthe Hammer: Reklamemotstand i Bergen
Argumentene i reklamedebatten i Bergen
Hvordan klarer Bergen seg uten reklameinntekter?
Gilles Namur: The special case of public transport
Hvorfor så lite debatt om reklame i dag?
Adfree Cities: Successes so far
Gilles Namur: Nobody wants the ads back
Utro-jingle