Produktivitet och psykisk hälsa - Med Dan Forslund

Stilla ditt sinne - om styrkan med meditation

March 04, 2020 Dan Forslund Season 1 Episode 6
Produktivitet och psykisk hälsa - Med Dan Forslund
Stilla ditt sinne - om styrkan med meditation
Chapters
00:00:00
Tempo: 120.0
Produktivitet och psykisk hälsa - Med Dan Forslund
Stilla ditt sinne - om styrkan med meditation
Mar 04, 2020 Season 1 Episode 6
Dan Forslund

I det här avsnittet berättar jag om styrkan med meditation och hur mitt mediterande har påverkat mig och mitt liv.

Ämnet är valt med tanke på den oro som sprids på grund av coronaviruset.

I slutet av programmet rekommenderar jag några appar och tjänster som är bra för dig som vill lära dig att meditera.

Show Notes Chapter Markers

I det här avsnittet berättar jag om styrkan med meditation och hur mitt mediterande har påverkat mig och mitt liv.

Ämnet är valt med tanke på den oro som sprids på grund av coronaviruset.

I slutet av programmet rekommenderar jag några appar och tjänster som är bra för dig som vill lära dig att meditera.

Tempo: 120.0