Produktivitet och psykisk hälsa - Med Dan Forslund

Framtiden som verktyg i kris

March 22, 2020 Dan Forslund Season 1 Episode 7
Produktivitet och psykisk hälsa - Med Dan Forslund
Framtiden som verktyg i kris
Chapters
00:00:00
Tempo: 120.0
Produktivitet och psykisk hälsa - Med Dan Forslund
Framtiden som verktyg i kris
Mar 22, 2020 Season 1 Episode 7
Dan Forslund

Vad vill du att ditt framtida jag ska tycka om hur du agerar idag? Vad vill du känna och tycka? I detta korta avsnitt berättar jag om framtiden som verktyg för att hantera kris.

Show Notes Chapter Markers

Vad vill du att ditt framtida jag ska tycka om hur du agerar idag? Vad vill du känna och tycka? I detta korta avsnitt berättar jag om framtiden som verktyg för att hantera kris.

Tempo: 120.0