Teknisk Etat

Nordting

March 10, 2021 Bjørn Anders Nymoen & Nick Weis-Fogh, Amund Sjølie Sveen, Erik Stifjell, Liv Hanne Haugen Season 2 Episode 9
Teknisk Etat
Nordting
Show Notes

Vi får besøk av gjengen bak NORDTING i studio. Kunst og nordområdepolitikk går hånd i hånd.