Teknisk Etat

Folk Om Longyearbyen

March 12, 2021 Bjørn Anders Nymoen & Nick Weis-Fogh, Lilli Wickström, Alexandra Meyer Season 2 Episode 10
Teknisk Etat
Folk Om Longyearbyen
Show Notes

Våren 2020 utførte LPO Arkitekter i Longyearbyen i samarbeid med Svalbard Social Science Initiative (SSSI) et prosjekt for å finne ut hvordan Longyearbyens innbyggere oppfatter og bruker byen, og hvilke behov og ønsker de har for stedet.

Vi tok en prat med Lilli Wickström (LPO) og Alexandra Meyer (SSSI)