Teknisk Etat

Bli kjent med luftskipsdronningen Ingunn

March 12, 2021 Bjørn Anders Nymoen & Nick Weis-Fogh, Ingunn Løyning Season 2 Episode 12
Teknisk Etat
Bli kjent med luftskipsdronningen Ingunn
Show Notes

Vi får besøk av Ingunn Løyning i studio og både kunnskap og humor går hånd i hånd