Teknisk Etat

Geir Wing Gabrielsen - Tidsvitne i nord

July 11, 2021 Bjørn Anders Nymoen & Geir Wing Gabrielsen Season 2 Episode 18
Teknisk Etat
Geir Wing Gabrielsen - Tidsvitne i nord
Show Notes

Bli kjent med Geir Wing Gabrielsen. Forsker og seksjonsleder for miljøgifter i Norsk Polarinstitutt. Geir har gjennomført sin 40. sesong i Kongsfjorden på Svalbard. Vi satt oss ned og snakket litt om fortid og fremtid. Lytt og lær!