Metropolitan Mobility Podcast

In deze podcast spreken we met Ton Venhoeven over de Microcity als bouwsteen van de Stad van de Toekomst, en wat dat betekent voor het ontwerp van toekomstige mobiliteit

September 13, 2023 Geert Kloppenburg
Metropolitan Mobility Podcast
In deze podcast spreken we met Ton Venhoeven over de Microcity als bouwsteen van de Stad van de Toekomst, en wat dat betekent voor het ontwerp van toekomstige mobiliteit
Show Notes

Bij het werken aan de Stad van de Toekomst knelt de traditionele aanpak van mobiliteit en verkeersinfrastructuur. De laatste jaren worden makers van mobiliteitsbeleid dan ook geconfronteerd met een enorme verbreding van vraagstukken waar zij rekening mee moeten houden. De (gezonde) bodem, de fysieke netwerken, de vitale stad en de (circulaire) economie, een samenhangende structuur in die vier lagen levert uiteindelijk de wijk van de toekomst. Hoe gaan we zorgen dat dat allemaal goed gaat functioneren? Wat gaan we doen met het verkeer? Waarom maken wij nog mobiliteitsplannen separaat? We kunnen niet langer beginnen bij mobiliteit die op zichzelf staat, maar moeten beginnen bij die waaier aan vraagstukken die allemaal terechtkomen in de stad, bijna letterlijk in de straat. 

The Metropolian Mobility Podcast, Alexander van Altena en Geert Kloppenburg, onderzochten dit bredere perspectief op mobiliteit en de strijd om de schaarse ruimte. 

In een korte serie van vier podcasten komen vier vakmensen aan het woord, die ieder vanuit hun eigen perspectief systeemdenken verbinden aan praktische oplossingen. Zij zijn ook te zien in de documentaire De Stad van de Toekomst – een blik op mobiliteit, die op 21 september te zien is in Pakhuis de Zwijger.

 Steeds meer mensen uit verschillende vakgebieden worden nieuwsgierig naar elkaar en willen samen bouwen aan hun stad van de toekomst. Wellicht bent u er daar één van. 

The Metropolitan Mobility Podcast nodigt u graag uit voor de première van de documentaire. Om samen naar de film te kijken en om deel te nemen aan het nagesprek. U kunt zich aanmelden via https://dezwijger.nl/programma/de-stad-van-de-toekomst 

En hier luistert u alvast naar het uitgebreide interview met Ton Venhoeven stedenbouwkundige/architect bij Venhoeven CS