Terapeut med mirakler

21. Hvordan blir du sårbarsterk?

March 10, 2021 Renate Lyse Season 2 Episode 21
Terapeut med mirakler
21. Hvordan blir du sårbarsterk?
Show Notes

Kan du være både sårbar og sterk samtidig? Bli med å utforske hvordan den tredje verdenen i Kabbala kan hjelpe deg med å bli sårbarsterk.

www.taragaia.no/21