Terapeut med mirakler

27. Viljen som ikke vil la seg ville

April 19, 2021 Renate Lyse Season 2 Episode 27
Terapeut med mirakler
27. Viljen som ikke vil la seg ville
Show Notes

Det finnes to former for viljekraft, den maskuline og den feminine. Det er lett å tro at vi må bruke bevisst viljestyrke for å oppnå det vi vil. Men hva om det finnes en vilje som ikke vil la seg ville?

www.taragaia.no/27