Terapeut med mirakler

30. Snu det forvrengte speilbildet

May 10, 2021 Renate Lyse Season 2 Episode 30
Terapeut med mirakler
30. Snu det forvrengte speilbildet
Show Notes

Ødeleggende skam rammer opplevelsen av å være et verdifullt menneske - og det skaper et forvrengt selvbilde. Bli med å ta et oppgjør med det forvrengte - slik at du ser deg selv slik du egentlig er. 

www.taragaia.no/30