Museum Vest podden

#51 Lina Würfel: Ulrike Pihls pikeskole i Bergen

July 21, 2023 Museum Vest Season 1 Episode 51
#51 Lina Würfel: Ulrike Pihls pikeskole i Bergen
Museum Vest podden
More Info
Museum Vest podden
#51 Lina Würfel: Ulrike Pihls pikeskole i Bergen
Jul 21, 2023 Season 1 Episode 51
Museum Vest

På 1800-tallet fantes det et mannsdominert handels- og kjøpmannsmiljø i Bergen, blant annet på bryggen. Men hva med kvinnene? Hvilke muligheter hadde jenter til å få seg utdanning i dette samfunnet hvor menn dominerte store deler av den offentlige sfæren? I denne episoden skal vi snakke om jenteutdanningen i Norge i en tid med store samfunnsendringer på 18- og tidlig 1900-tallet. 

Gjest i studio er Lina Würfel. Hun er historiker og jobber ved Hanseatisk Museum på Bryggen, en av avdelingene i Museum Vest. Würfel har skrevet masteroppgaven "Jenteutdanning i endring: Ulrike Pihls pikeskole i Bergen 1870-1920". Tidsavgrensningen går fra da Ulrike Pihl tok over som bestyrer av denne private skolen, frem til den ble kommunal i 1920.

Show Notes

På 1800-tallet fantes det et mannsdominert handels- og kjøpmannsmiljø i Bergen, blant annet på bryggen. Men hva med kvinnene? Hvilke muligheter hadde jenter til å få seg utdanning i dette samfunnet hvor menn dominerte store deler av den offentlige sfæren? I denne episoden skal vi snakke om jenteutdanningen i Norge i en tid med store samfunnsendringer på 18- og tidlig 1900-tallet. 

Gjest i studio er Lina Würfel. Hun er historiker og jobber ved Hanseatisk Museum på Bryggen, en av avdelingene i Museum Vest. Würfel har skrevet masteroppgaven "Jenteutdanning i endring: Ulrike Pihls pikeskole i Bergen 1870-1920". Tidsavgrensningen går fra da Ulrike Pihl tok over som bestyrer av denne private skolen, frem til den ble kommunal i 1920.