Kultúrpart
Lázárné Balog Edit a Pesti Vigadó Negyedszázad c. kárpitkiállításáról