Radio Israel NL

Parasja Behar - BeChukotai 12-05-2023

May 12, 2023 Radio Israel NL
Radio Israel NL
Parasja Behar - BeChukotai 12-05-2023
Show Notes

Behar “Op de Berg Sinaï” 

Introductietekst: Levitucus 25:1 “De HEERE sprak tot Mozes op de berg Sinaï” 

BeChukotai “mijn inzettingen/bepalingen” 

Introductietekst: Leviticus 26:3 “Als u in Mijn verordeningen/inzettingen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal ik u op zijn tijd regen geven zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld vruchten zullen dragen.” 

Presentator: Arnold Visscher 

Uitzenddata: 12, 13, 14 mei 2023 

De parasja Behar begint “op de Berg”, op een hoogtepunt kunnen we zeggen. De inleidende tekst uit Leviticus gaat over het sabbatsjaar, in het Hebreeuws Sjemitta en later lezen we over het jubeljaar (Joveel). De Schrift laat ons drie essentiële periodes van rust zien die door de Eeuwige zijn ingesteld, waarbij opgemerkt dat de Ene ook zelf na al zijn scheppingswerk rust nam op de eerste sabbat. De eerste mens, Adam mocht zelfs gelijk zijn ademtocht op aarde beginnen met rusten. Het door de Eeuwige ingestelde rustpatroon is gebaseerd op sabbatsrust na 6 dagen arbeid, op rust voor het land en de mens na 6 jaar een sabbatsjaar (sjemitta), en na 49 jaar, 2 jaar rust door het houden van een sabbatsjaar gevolgd door een jubeljaar (joveel). Net als de opbrengst van ons werk niet minder zal zijn als we een dag in de week rusten, zo zal uiteindelijk de totale opbrengst van het land niet minder zijn als het sabbatsjaar in acht wordt genomen. Daarom is het houden van de wekelijkse rustdag ook ten diepste een erkenning van afhankelijkheid aan de Schepper. God schiep daarom niet alleen de wereld volgens het 6+1 patroon, maar stelde ook de week en de sabbatsjaren op dezelfde manier in. Reparatie door rust is helaas zeker geen politiek item. 

Zoals wij na zes dagen op adem moeten komen, zo moet de aarde dat na zes jaar en zo wij die rustdag verwaarlozen ondervinden wij daar schade (stress) van en zo wij dat rustjaar aan de aarde misgunnen zal de aarde daar schade (door roofbouw) van ondervinden, met alle gevolgen voor mens, dier en de aarde. Bijzonder is dat economen zeggen dat in een wereld, waarin alles om groei en meer gaat er om de 7 jaar een crisis zal zijn. Zou de instelling “Op de Berg” door de Ene gegeven niet het wijze antwoord zijn?! Daarom wijk niet af naar links of rechts maar blijf in Zijn goede en overvloedige sporen, dan zal onze beker overvloeien en heil en goedertierenheid ons volgen al de dagen van ons leven.  En mogen we prediken van het welkome, genade en jubeljaar des Heren. 

   

מתפלל לשלום ישראל Shalom, 

   

Arnold Visscher 

Support the show