Radio Israel NL

Parashat Naso met Robert Berns 3-6-2023

June 02, 2023 Radio Israel NL
Radio Israel NL
Parashat Naso met Robert Berns 3-6-2023
Show Notes

Parashat Naso, Numeri 4:21 - 7:89, Richteren 13:2 – 25, Hebreeën 11:32 - 36

Een man een man, een woord een woord. Simson stond uiteindelijk zijn mannetje maar niet in eigen kracht. Het hoofdthema betreft het doen van geloften en je daaraan houden naar het voorschrift in Numeri 30:2 Wanneer een man de HERE een gelofte doet of een eed zweert, waardoor hij een verplichtende verbintenis op zich neemt, dan zal hij zijn woord niet ontheiligen; geheel zoals hij het uitgesproken heeft, zal hij doen. Bijzondere geloften zoals in huwelijksverbond en Nazireeënerschap wogen extra zwaar o.a. omdat er voorschriften aan verbonden zijn hoe je je hebt toe te wijden. Het Nazireeërschap duurt gewoonlijk 7 dagen, maar voor Simson en Samuël gold het voor heel hun leven. Bij het voortijdig verbreken van de nazireeërgelofte moesten zoenoffers gebracht worden. Je was de HEERE heilig en dat was ontwijdt. De gelofte bleef echter van kracht zodat je van voren af aan opnieuw moest beginnen. Simson was een richter voor de Filistijnen en met hem maakte de HEERE een begin met de verlossing van Israël. In de lijst van geloofsgetuigen, Hebreeën 11, wordt Simson met name genoemd en veel van de aspecten die opgesomd worden zijn in zijn levenswandel terug te vinden. Twee van de stamletters in het Hebreeuwse woord Nazireeëner zijn heel anders dan die van het woord voor Natzarener al lijken de woorden in het Grieks verwarrend veel op elkaar. De betekenissen zijn echter heel verschillend. 
Robert Berns 3-6-2023

Support the show