Radio Israel NL

De verborgen Messias

April 22, 2020 Radio Israel NL
Radio Israel NL
De verborgen Messias
Chapters
Radio Israel NL
De verborgen Messias
Apr 22, 2020
Radio Israel NL

In aanloop naar Poerim gedenken we hoe het Joodse volk in ballingschap door God beschermd werd tegen uitroeiing. In het Bijbelboek Esther lijkt Hij afwezig te zijn, maar is dat ook zo? Debby van Galen legt in deze podcast o.a. uit

  • wat Esther en de Emmaüsgangers met elkaar verbindt
  • de reden voor Jezus' strenge verbod op het verkondigen dat Hij de Messias is
  • hoe de HEERE wèl in het boek Esther te ontdekken is
  • wat er met de ogen van de Emmaüsgangers aan de hand was

Dit en meer in deze prachtige en bemoedigende Bijbelstudie.

Ter ondersteuning van deze studie is in een .pdf bijgevoegd met een overzicht van de verzen in Esther waar YHVH (יהוה) verborgen is. Zie daarvoor www.radioisrael.nl/serie/de-verborgen-messias

"Zoek en je zult vinden."

Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Show Notes

In aanloop naar Poerim gedenken we hoe het Joodse volk in ballingschap door God beschermd werd tegen uitroeiing. In het Bijbelboek Esther lijkt Hij afwezig te zijn, maar is dat ook zo? Debby van Galen legt in deze podcast o.a. uit

  • wat Esther en de Emmaüsgangers met elkaar verbindt
  • de reden voor Jezus' strenge verbod op het verkondigen dat Hij de Messias is
  • hoe de HEERE wèl in het boek Esther te ontdekken is
  • wat er met de ogen van de Emmaüsgangers aan de hand was

Dit en meer in deze prachtige en bemoedigende Bijbelstudie.

Ter ondersteuning van deze studie is in een .pdf bijgevoegd met een overzicht van de verzen in Esther waar YHVH (יהוה) verborgen is. Zie daarvoor www.radioisrael.nl/serie/de-verborgen-messias

"Zoek en je zult vinden."

Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)