Radio Israel NL

De HEERE is mijn Herder - deel 2

April 08, 2020 Radio Israel NL
Radio Israel NL
De HEERE is mijn Herder - deel 2
Chapters
0:37
Inleiding: Psalm 23 en de uittocht uit Egypte
6:03
Vers 3 ...Hij leidt mij in rechte sporen...
14:37
...omwille van Zijn Naam.
21:30
Vers 4 Ook al ga ik door een dal van de schaduw van de dood...
28:23
...ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij...
36:16
...Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.
43:55
Afsluiting
Radio Israel NL
De HEERE is mijn Herder - deel 2
Apr 08, 2020
Radio Israel NL

We leven in een ongekende tijd waarin velen angstig in het duister tasten terwijl de schaduw van de dood over de wereld hangt. Deze Bijbelstudie is bedoeld om vrede, troost, wijze raad en nieuwe kracht uit Psalm 23 te putten; misschien wel de psalm waarover het meest gepredikt is.
In deze Bijbelstudie bekijken we hem vanuit een ander perspectief, namelijk vanuit de Joodse achtergrond en tradities.

In dit tweede deel van deze studiereeks, waarin we de verzen 3b en 4 bestuderen, ontdekken we o.a.

  • de wijsheid in: "Er is een korte route die lang is een lange route die kort is."
  • hoezeer deze tijd die de wereld doormaakt zich verhoudt tot Pesach/Pasen dat aanstaande is
  •  hoe we zeker kunnen weten dat de HEERE in de duisternis is
  • dat de ongemakkelijke stok en staf ons echt vertroosting bieden

Dit en meer in deze bemoedigende en vertroostende Bijbelstudie voor een tijd als deze.
Idee: als de studie je geraakt heeft attendeer anderen om je heen er ook op, zodat meer mensen bemoedigd en vertroost kunnen worden.

Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Show Notes Chapter Markers

We leven in een ongekende tijd waarin velen angstig in het duister tasten terwijl de schaduw van de dood over de wereld hangt. Deze Bijbelstudie is bedoeld om vrede, troost, wijze raad en nieuwe kracht uit Psalm 23 te putten; misschien wel de psalm waarover het meest gepredikt is.
In deze Bijbelstudie bekijken we hem vanuit een ander perspectief, namelijk vanuit de Joodse achtergrond en tradities.

In dit tweede deel van deze studiereeks, waarin we de verzen 3b en 4 bestuderen, ontdekken we o.a.

  • de wijsheid in: "Er is een korte route die lang is een lange route die kort is."
  • hoezeer deze tijd die de wereld doormaakt zich verhoudt tot Pesach/Pasen dat aanstaande is
  •  hoe we zeker kunnen weten dat de HEERE in de duisternis is
  • dat de ongemakkelijke stok en staf ons echt vertroosting bieden

Dit en meer in deze bemoedigende en vertroostende Bijbelstudie voor een tijd als deze.
Idee: als de studie je geraakt heeft attendeer anderen om je heen er ook op, zodat meer mensen bemoedigd en vertroost kunnen worden.

Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Inleiding: Psalm 23 en de uittocht uit Egypte
Vers 3 ...Hij leidt mij in rechte sporen...
...omwille van Zijn Naam.
Vers 4 Ook al ga ik door een dal van de schaduw van de dood...
...ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij...
...Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.
Afsluiting