Radio Israel NL

Het Brood des levens

April 17, 2020 Radio Israel NL
Radio Israel NL
Het Brood des levens
Chapters
0:23
Inleiding
2:45
Ontdekking van de Joodse wortels van het Christelijk geloof
4:19
Joden opwekken tot jaloersheid
6:41
Legitimiteit van het Evangelie voor de Joden: de Wet, de Profeten en de Psalmen
11:40
Pesach en Feest van ongezuurde broden; Lev 23:5-7
15:43
Pesach en Feest van ongezuurde broden; Num.9:1-5, 13
19:22
Verschuiving: Farizeeën, Sadduceeën en Essenen
21:29
Verschuiving: Pesach, wel of niet tegelijk met het Feest van ongezuurde broden
24:16
Instelling van het Heilig Avondmaal: tijdens Pesach of...? Matze of brood?
26:33
Sleutel: de Essenen
30:09
De ware Joodse Messias vervult de Wet, Profeten en Psalmen
33:14
Verwarrende teksten
36:05
Ta'anit b'Chorim, vastendag van Eerstgeborenen, en Jezus: vier problemen
40:22
Niet tijdens het feest
42:16
Alleen matzes tijdens het Feest van ongezuurde broden
43:39
Jezus als ware Messias te herkennen
45:19
Afsluiting en groet
Radio Israel NL
Het Brood des levens
Apr 17, 2020
Radio Israel NL

De laatste tijd doet een alternatief idee de ronde over wat voor soort maaltijd Jezus met Zijn discipelen at toen Hij het Heilig Avondmaal instelde. Daaraan gekoppeld leeft de gedachte dat Jezus niet ongezuurd brood (matze) maar gewoon brood brak. Hij zou daarmee een instelling genaamd "Vasten van de eerstgeborenen" hebben gehouden.

In deze studie wordt uitgebreid ingegaan op deze ideeën:

  • waar komen ze vandaan?
  • welke wet moest de ware Messias vervullen?
  • wat is hier zo belangrijk aan?

Dit en meer in deze nieuwe diepgaande Bijbelstudie waarin Debby je door de Bijbel en de geschiedenis meeneemt om de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Handig: Maak gebruik van de hoofdstukken in deze podcast.

Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Show Notes Chapter Markers

De laatste tijd doet een alternatief idee de ronde over wat voor soort maaltijd Jezus met Zijn discipelen at toen Hij het Heilig Avondmaal instelde. Daaraan gekoppeld leeft de gedachte dat Jezus niet ongezuurd brood (matze) maar gewoon brood brak. Hij zou daarmee een instelling genaamd "Vasten van de eerstgeborenen" hebben gehouden.

In deze studie wordt uitgebreid ingegaan op deze ideeën:

  • waar komen ze vandaan?
  • welke wet moest de ware Messias vervullen?
  • wat is hier zo belangrijk aan?

Dit en meer in deze nieuwe diepgaande Bijbelstudie waarin Debby je door de Bijbel en de geschiedenis meeneemt om de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Handig: Maak gebruik van de hoofdstukken in deze podcast.

Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Inleiding
Ontdekking van de Joodse wortels van het Christelijk geloof
Joden opwekken tot jaloersheid
Legitimiteit van het Evangelie voor de Joden: de Wet, de Profeten en de Psalmen
Pesach en Feest van ongezuurde broden; Lev 23:5-7
Pesach en Feest van ongezuurde broden; Num.9:1-5, 13
Verschuiving: Farizeeën, Sadduceeën en Essenen
Verschuiving: Pesach, wel of niet tegelijk met het Feest van ongezuurde broden
Instelling van het Heilig Avondmaal: tijdens Pesach of...? Matze of brood?
Sleutel: de Essenen
De ware Joodse Messias vervult de Wet, Profeten en Psalmen
Verwarrende teksten
Ta'anit b'Chorim, vastendag van Eerstgeborenen, en Jezus: vier problemen
Niet tijdens het feest
Alleen matzes tijdens het Feest van ongezuurde broden
Jezus als ware Messias te herkennen
Afsluiting en groet