Bear Creek Church w/ Pastor David Welch

Change One Thing Pt. 2

February 06, 2020 Bear Creek Church w/ Pastor David Welch Season 1 Episode 2
Bear Creek Church w/ Pastor David Welch
Change One Thing Pt. 2
Chapters
Bear Creek Church w/ Pastor David Welch
Change One Thing Pt. 2
Feb 06, 2020 Season 1 Episode 2
Bear Creek Church w/ Pastor David Welch

Sermon Series: Change One Thing

January 12, 2020 | Pastor David Welch
Ephesians 4:20-24

Support the show (https://www.bearcreek.church/give)

Show Notes

Sermon Series: Change One Thing

January 12, 2020 | Pastor David Welch
Ephesians 4:20-24

Support the show (https://www.bearcreek.church/give)