Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling
Triage; verschillen en overeenkomsten tussen de organisatieontwikkeling en het medische vakgebied