Pogawędnik Filozoficzny

O leniach i bumelantach (a właściwie konferencji o nich) | PF 77

July 11, 2022 Małgorzata Czapiga-Klag, Michał Rydlewski, Krystyna Modrzejewska, Dominik Lewiński, Marcin T. Zdrenka Episode 77
Pogawędnik Filozoficzny
O leniach i bumelantach (a właściwie konferencji o nich) | PF 77
Show Notes Chapter Markers

Zapraszamy na relację z konferencji pt. "Lenie, bumelanci, niebieskie ptaki" (seminarium im. prof. Piotra Kowalskiego).
Naszymi przewodnikami są dr Małgorzata Czapiga-Klag i dr Michał Rydlewski z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gawędzimy o ciekawej idei corocznych spotkań w Lądku-Zdroju i wspominamy prof. Piotra Kowalskiego.
Potem (13:30) jest mowa o acedii u Michela Houellebecqa z prof. Krystyną Modrzejewska z Uniwersytetu Opolskiego, a na koniec (28:49) o problemie mediatyzacji z dr. Michałem Rydlewskim i dr. Dominikiem Lewińskim z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Patronat medialny Pogawędnika:  dwumiesięcznik i portal internetowy "Filozofuj!"
https://filozofuj.eu/​   

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy i możliwości rozwoju na platformie Patronite:
https://patronite.pl/pogawednik.filozoficzny

O seminarium im. Piotr Kowalskiego
O acedii alter ego u Michela Houellebecqa
O mediatyzacji