Pogawędnik Filozoficzny

O kocie i wyzwaniach metafizyki | PF 83

October 03, 2022 Adam Grzeliński Episode 83
Pogawędnik Filozoficzny
O kocie i wyzwaniach metafizyki | PF 83
Show Notes

Tym razem opowiadamy do czego służy metafizyka. Czy współcześnie jesteśmy w stanie powiedzieć coś innego niż ci, którzy tworzyli jej historię? Czy jest zabawką żyjących abstraktami umysłów, bez której można się obyć jak bez w gruncie rzeczy zbędnego gadżetu? 
Michael Loux i Thomas Crisp, autorzy współczesnego przewodnika po metafizyce,  przekonują, że punktem wyjścia rozstrzygnięć wypracowywanych przez filozofów są podstawowe intuicje zawarte w myśleniu przedfilozoficznym, jak chociażby ta, że otaczają nas poszczególne przedmioty, które składają się z części, trwają pomimo upływu czasu, że w ich opisie posługujemy się pojęciami itd. Kłopot zaczyna się jednak wtedy, gdy dążąc do precyzji, zaczynamy wyrażać owe intuicje w języku ścisłych pojęć. Ów sprawdzian zdrowego rozsądku rodzi spory, prowadzi do aporii, lecz od początku ludzkiego myślenia stanowi dla nas niesłabnące wyzwanie. 

W odcinku o metafizyce nie może zabraknąć kota – opowiadamy więc także i o nim – o kocie Tobiaszu.

Za ilustrację służy obraz Susan Herbert, będący kocią parafrazą pracy Rembrandta "De Staalmeesters" 1662 (S. Herbert, "Cats Galore. A Compedium of Culured Cats", Thames & Hudson, 2015, s. 55).

Patronat medialny Pogawędnika:  dwumiesięcznik i portal internetowy "Filozofuj!"
https://filozofuj.eu/

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy i możliwości rozwoju na platformie Patronite:
https://patronite.pl/pogawednik.filozoficzny