Pogawędnik Filozoficzny

O komputożargonie | PF 98

May 01, 2023 Marcin T. Zdrenka Episode 98
Pogawędnik Filozoficzny
O komputożargonie | PF 98
Show Notes

Czy Was także dziwi, jak do naszego języka zakradł się komputożargon? To język, w którym nadużywamy znaków, symboli i kodów, które służą nie tyle porozumieniu między ludźmi, ale karmieniu komputerów, baz danych czy zasięgów w mediach społecznościowych. Chodzi o hasztagi (#), tyldy (~) , slesze (/), nadmiarowe znaki w adresach internetowych (htttp://), kody przedmiotów w USOS (czyli Uczelnianym Systemie Organizacji Studiów),  numery ORCID (czyli tablice rejestracyjne badaczek i badaczy) czy DOI (takież kody dla artykułów naukowych)...
Spróbujmy się zastanowić, czy w epoce tuż-przed-tryumfem-SI, nawet jeszcze bez powstania samej Sztucznej Inteligencji, daliśmy się omotać językowi komputerowych maszyn.

Patronat medialny Pogawędnika:
Dwumiesięcznik i portal internetowy "Filozofuj!"
https://filozofuj.eu/

Dziękujemy za wsparcie naszym Patronom i Patronkom:
Przemysławowi Głuchowskiemu, Maciejowi Michałowskiemu i grupie Darczyńców anonimowych.

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy i możliwości rozwoju na platformie Patronite:
https://patronite.pl/pogawednik.filozoficzny