Pogawędnik Filozoficzny

O estetyce fotografii Jana Bułhaka | PF 20

June 08, 2020 Jakub Maciejewski, Kinga Kaśkiewicz, Marcin T. Zdrenka Episode 20
Pogawędnik Filozoficzny
O estetyce fotografii Jana Bułhaka | PF 20
Show Notes

Był taki czas w historii fotografii, kiedy twórcy obrazów świetlnych oraz ich odbiorcy  zastanawiali się nad tym, czy uzyskane drogą automatyczną zdjęcie kiedykolwiek będzie można uznać za dzieło sztuki. Okazuje się, że rozważania natury filozoficznej dotyczące fenomenologii i ontologii procesu twórczego doprowadziły wielu myślicieli do potwierdzenia tezy, mówiącej, iż zdjęcie może być obrazem fotograficznym, a więc dziełem artystycznie i estetycznie wartościowym.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Jakubem Maciejewskim i Kingą Kaśkiewicz o fotografice Jana Bułhaka. Więcej informacji i fotografii na stronie Instytutu Filozofii UMK: https://www.filozofia.umk.pl/

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy i możliwości rozwoju na platformie Patronite:
https://patronite.pl/pogawednik.filozoficzny